Zamyšlení
“ … ”.... půjčujte, ale nic nečekejte zpátky.” (Lukáš 6:35)

Miluj a nic nečekej na zpět. Dávej, i když ti nepoděkují. Odpouštěj, i když ti oni neodpustí. Přijď dříve, zůstaň déle, investuj všechno co máš, i když si toho nikdo nevšimne. (Apoštol Pavel to nazýval “nebeskou cenou” - Filipským 3,14) Možná vám to zní tohle všechno jako hloupost. Dávat a nic nedostat a tak podobně, ale věřte, že jednou se vám tohle všechno vrátí. Nejspíše né hned, ale jednou určitě a v mnohem větší míře, než jsme my dali. Ale i tohle má jeden háček, když budeme tyhle i jiné věci dělat s vědomím, že když někomu pomůžeme, někomu odpustíme, nebo tak, tak že se nám to automatický vrátí a ještě ve větší výši. V tomhle jsme všichni na omylu. Bůh vidí všechny naše myšlenky, všechny naše činy a také vidí jaké máme srdce. Jestli ty činy, které vykonáváte jsou ve vašem srdci dobré, i ve vaší mysli, věřte, že se vám Bůh odvděčí, On nenechává dluhy. Ale pokud jsou vaše myšlenky i činy, které vykonáváte zlého úmyslu, tak ani ony nezůstanou bez odezvy. Proto dělejme vše s čistou myslí a čistým srdcem, nebuďme sobečtí a neočekávejme, že se nám naše dobré činy vrátí. Ale buďme rádi, za to, že jsme někomu mohli pomoci a žíjme radostí. Radostí z toho, že jsme někoho udělali šťastným, že jsme někomu mohli pomoci a neočekávejme vrácení. Nejsme banka, ale jsme lidé, lidé, kteří mají city. A pokud si myslíš, že jsou lidé, kteří přirozeně milují někoho více než druzí, tak se nad tím pokus zamyslet. Láska je volba: taková, která něco stojí! Nemůžeš milovat druhé, zatímco zíráš do zrcadla, ani nemůžeš dávat druhým, když lpíš na tom, co máš. Láska tě bude stát čas, peníze a zabývání se sebou. Pokud si myslíš, že budeš jenom chodit někam do sboru, nebo někam za kamarády, na volejbal. Někdy v neděli ráno do kostela, číst knihu, nebo se účastnit různých akcí ať už křesťanských, nebo nekřesťanských s myšlenkou, že se z tebe stane laskavý člověk – tak hodně štěstí! Neexistují žádní předem předpřipravení svatí; žádná formule „přidej a zamíchej“, která by rozproudila Boží lásku. K tomu, abys miloval, musíš vzít svůj kříž, zapřít sám sebe a postavit druhé před sebe. To znamená žít nesobecky!

“Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.” (Jan 3,16)

“Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi – a také jimi jsme!” (1.Jan 3:1)

Máš někdy pocit, že tě nikdo nemá rád? Že na tobě nikomu nezáleží a nikdo se o tebe nestará? Na takovou věc můžeš hned zapomenout. Protože i když se k tobě všichni lidé otočí zády, stále je tady někdo, kdo by to nikdy neudělal. Bůh tě miluje, stejně jako mně a ostatní lidi na tomto světě. Ale proč? Je to jednoduché - On o tobě totiž ví všechno, co je možné o člověku vědět. To zahrnuje tvoji minulost, současnost i budoucnost. Nic mu nemůže uniknout. Zná tě do každého podrobného detailu, zná tvé jméno (Izaiáš 43,1: “Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým - patříš mi!”), ví co jsi dělal včera večer a dokonce i ví, kde bydlíš. A tady přichází ta nejlepší část - přesto, že tě zcela zná, tě moc miluje. Bůh tě miluje i přes všechny tvé chyby a nedostatky. Jeho láska je bezpodmínečná, pro něj neexistuje žádná věta typu “Budu tě milovat, pokud budeš….” nebo “Ty jsi mě neposlechl, tak tě už nemiluji…” Jeho láska k tobě existovala mnohem dříve, než ses narodil, a bude existovat ještě dlouho po tom, co budeš pryč. My jsme ti, kteří se smí nazývat Jeho dětmi. Tak jako otec miluje své malé dítě, za které by strčil ruku do ohně, tak si Bůh zamiloval nás, obyčejné hříšné lidi. Znamená to tedy, že se Bůh nestará o to, co děláme nebo říkáme? Ne, milovat bez podmínek neznamená o nic dalšího se nezajímat. Bezpodmínečná láska není to samé jako bezpodmínečný souhlas, na to musíme pamatovat. Bůh nesouhlasí se zradou, sobectvím, pýchou, nepoctivostí, smyslností, záští nebo jakýmkoli dalším hříchem. Takové věci jsou opakem lásky, kterou chce vložit do našich srdcí. A tak je důležité držet se pravdy, že Bůh nás nepřestává milovat, i když je zarmoucen tím, co děláme. Jeho láska je takový magnet, který nás vždy bude přitahovat zpátky k Němu.