Zamyšlení

Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká .“ (Lukáš 6,45)

Naše slova mají svůj důležitý význam a můžou mít záporný nebo kladný účinek. Opravdu záleží na tom, co říkáme. Zkuste zvážit pár bodů, které by mohly ovlivnit vaši komunikaci s lidmi:

  1. Zápory - taková slova mohou člověka hodně zranit. Mohou člověku zlomit ducha a odejmout odvahu žít. Lehkomyslně vyřčená slova mohou také zničit vztah. Zápornými slovy může být způsobena dokonce i fyzická smrt člověka (Přísloví 18,21: „V moci jazyka je život i smrt…“).

  2. Klady - to pravé slovo může zapálit potřebnou jiskru ve vztahu nebo pomoci uzdravit zraněné srdce (Přísloví 16,24: „Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem“). Správně zvolená slova nám mohou pomoci porozumět si navzájem (Přísloví 25,11:„Jako zlatá jablka se stříbrnými ozdobami je vhodně pronesené slovo“).

  3. Dobrá komunikace je.. upřímné, oboustranné sdílení s dobrými úmysly. Není to “vyklápění” vlastních názorů a předávání části své mysli někomu jinému. Každý má právo na svůj názor a zároveň povinnost respektovat názory ostatních.

  4. Pravda - na tomto základě by měla být založena veškerá komunikace (Přísloví 12,22: „Zrádné rty jsou Hospodinu ohavností, kdežto zalíbení má v těch, kdo prosazují pravdu“). Pravdivé slovo nemusí být vždy podáno jen jako uklidňující ruka přítele, ale všichni víme, že pravda také někdy dost bolí. A proto bychom si měli vždy předem promyslet a zvážit případný dopad našich slov (Přísloví 15,28: „Srdce spravedlivého rozjímá, co odpovědět, kdežto ústa svévolníků chrlí samou zlobu“).

  5. Jak moc můžu? To záleží na tom, jak moc je vyžadováno. Mějte přitom ale na paměti, že děti a zoufalí lidé často unesou jen omezené množství informací (Přísloví 29,11: „Hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne“)

  6. Správné načasování - pokud si nejsi jist správným načasováním, čekej a pros o moudrost (Přísloví 15,23: „…jak je dobré slovo v pravý čas!“)