Zamyšlení

„…odstraňte mému lidu překážky z cesty!” (Izaiáš 57,14)

K tomu, abys naplnil Bohem daný záměr ve svém životě, se musíš postavit čelem vadám svého charakteru, vidět je jako překážky a začít je odstraňovat. Zde je šest nejobvyklejších vad:

  1. Pýcha. Duchovní pýcha, společenská pýcha – Bůh nenávidí všechny formy pýchy. Jeho Slovo říká: „…nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe“ (Filipským 2:3). Pýcha srazila satana z druhé nejvyšší pozice v nebi a tebe srazí také, pokud ji necháš.

  2. Nedostatek jistoty. Nejistí lidé nejsou ochotní riskovat. Stěžují si na svůj životní osud a obávají se chopit se změny a něco s tím udělat. Dávají přednost pohodlí. Jaké je řešení? Vykročit ve víře, mít jistotu v Bohu!

  3. Náladovost. Náladoví lidé jsou jako vítr – nevíš, kterým směrem se vydají. Nemůžeš na nich být závislý. Nikdy se nedá vybudovat důvěra vůči někomu, kdo je nestálý.

  4. Perfekcionismus. Je to fanatická potřeba dělat věci bezchybně. Potlačuje to tvoji tvořivost a odpuzuje to druhé. Perfekcionisté nejsou schopni potvrdit svou správnost, proto je pro ně obtížné potvrdit správnost kohokoliv jiného.

  5. Přecitlivělost. Přecitlivělí lidé si vždycky lížou rány a dívají se do svého nitra; výsledkem je, že si nejsou vědomi potřeb druhých. Je ironické, že nikdy nechápou, proč jsou tak osamělí.

  6. Negativismus. Je těžké být s negativními lidmi. Jejich osobnost říká „ne“ životu obecně a lidé mají sklon se jim vyhýbat jako morové ráně.

Rozeznáváš některé tyto překážky ve svém životě? Pokud ano, modli se, pros Boha o pomoc a začni je odstraňovat.