Zamyšlení

„Všechno smím - budiž, ale ne všechno je prospěšné; všechno smím, ale ne všechno pomáhá.” (1.Korintským 10,23)

“Vyvedl mě na svobodu, uhájil mě, vždyť má mě rád!” (Žalm 18,20)

“Dejte ale pozor, aby se ta vaše svoboda nestala pro slabší kamenem úrazu.” (1. Korintským 8,9)

Svoboda… Co vůbec znamená toto slovo? Co se nám pod tímto slovem vybaví, nebo má vybavit? V dnešní době bychom něco, na co si sami neumíme odpovědět, hledali na internetu, někde na Googlu, Wikipedii, nebo kdo ví kde jinde. Kdybychom zadali slovo “svoboda” do vyhledávače na Googlu, vyjela by nám charakteristika typu – “Svoboda je možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat podle své vůle, ať už je jakákoliv a nést za to přiměřenou zodpovědnost.”
Popřemýšlejte nad tím, co nyní bylo řečeno, že svoboda je možnost rozhodovat se podle své vůle… Co vás napadá? Máme všichni na celém světě svobodu? Mohou se lidé na světě rozhodovat sami za sebe? Všude tomu tak jistě není, a my můžeme být vděčni za to, že tady v naší zemi je naprostá svoboda projevů. Nemusíme se před nikým schovávat, nejsme pro svůj názor zabíjeni…

Jelikož já věřím Bohu, tak vím, že on mi dal naprostou svobodu a to úplně ve všem, v rozhodování, v činech.. Ale také vím, že když už se sám nějak rozhodnu, bez jeho vůle, názoru, budu si muset sám také nést důsledky za mé činy.

Víte co je ale na této svobodě výhodou? Naprosto úžasné je to, že i přes všechny mé prohřešky a špatná, lehkomyslná usouzení, je tu opět On, který mi chce pomoci a postavit mě zpět na nohy. Zase mám svobodnou volbu, zda Jeho pomoc využiji nebo ne, ale On je tu a čeká, až ho každý z nás požádá o pomoc, ale dal nám naprostou svobodu v rozhodování o našich skutcích a našem životě.

Přál/a bych i vám, aby jste mohli poznat jak velkou svobodu a lásku vám Bůh nabízí. Mnoho lidí se bojí žít s Bohem, bojí se, že o něco přijdou – ano, možná o něco přijdete, ale věřte, že Bůh vám to mnoho násobně vynahradí (už vám to vynahradil, zemřel za nás). Važme si té svobody, kterou máme, toho, že se můžeme svobodně rozhodovat o našem životě a také, že můžeme mít svůj názor. A važme si i toho, že můžeme bez obav důvěřovat Bohu a svobodně o něm mluvit, ne všechny země to takhle mají. Važme si naší svobody!