Zamyšlení

„Dodám ti odvahu, pomocí ti budu..“ (Izajáš 41:10)

Nový rok se nebezpečně blíží a nám nezbývá nic jiného než zavzpomínat na ten starý a čekat, co překvapivého nám nový donese. A to je právě otázka - co bychom měli od nového roku očekávat? V Bibli čteme více než stokrát slova „Stalo se“. Věci netrvají věčně. Všechno se mění, ale Bůh ne. A proto se nemusíme upínat jen na dobré časy, ale také můžeme zvládat ty horší. Nic nás nemusí mást, překvapovat ani znepokojovat, protože všechno přejde. Trpělivost dosáhne všeho, ale kdo má Boha, tomu nic nemůže scházet. Pokud nevíte, co si předsevzít do nového roku, můžete využít inspiraci v těchto pár věcech. Užívejte si dnešek, protože přítomnost je obrovský dar, který nám dal Bůh. I přesto, že stále směřujeme k dalšímu cíli nebo úkolu, naučme se žít v přítomnosti a neodkládejme radost na později. Také se učme být vděční za maličkosti, jsou všude kolem nás a stačí si jich jen všimnout. Bůh nám dává více toho, za co můžeme být vděční. A nakonec, každý konec přináší nový začátek. Nevěřme slovům jako „navždy“, jež říká, že špatná situace vždycky zůstane stejná, a „nikdy“, což představuje hrozbu, že těžké situace nikdy nezvládneme. Boží Slovo učí, že všechny věci jednou pominou. Když procházíme zkouškami, Bůh nám zaslibuje: „Dodám ti odvahu, pomocí ti budu..“ (Izajáš 41:10). Jaká je tedy tvá vize pro nový rok? Ať už hledáš cokoliv, jedině Bůh může naplnit tvůj život. Nepřestávej mu důvěřovat, protože nový rok přináší stejného Ježíše Krista, ukřižovaného a vzkříšeného Spasitele, který je světlem v lidských životech. Udělej si na Pána čas a On ti dá čas na všechno potřebné. Bůh zůstává stále stejný a to znamená, že stejná zůstává i Jeho láska k tobě.