Zamyšlení
“ … ”.... půjčujte, ale nic nečekejte zpátky.” (Lukáš 6:35)

Miluj a nic nečekej na zpět. Dávej, i když ti nepoděkují. Odpouštěj, i když ti oni neodpustí. Přijď dříve, zůstaň déle, investuj všechno co máš, i když si toho nikdo nevšimne. (Apoštol Pavel to nazýval “nebeskou cenou” - Filipským 3,14) Možná vám to zní tohle všechno jako hloupost. Dávat a nic nedostat a tak podobně, ale věřte, že jednou se vám tohle všechno vrátí. Nejspíše né hned, ale jednou určitě a v mnohem větší míře, než jsme my dali. Ale i tohle má jeden háček, když budeme tyhle i jiné věci dělat s vědomím, že když někomu pomůžeme, někomu odpustíme, nebo tak, tak že se nám to automatický vrátí a ještě ve větší výši. V tomhle jsme všichni na omylu. Bůh vidí všechny naše myšlenky, všechny naše činy a také vidí jaké máme srdce. Jestli ty činy, které vykonáváte jsou ve vašem srdci dobré, i ve vaší mysli, věřte, že se vám Bůh odvděčí, On nenechává dluhy. Ale pokud jsou vaše myšlenky i činy, které vykonáváte zlého úmyslu, tak ani ony nezůstanou bez odezvy. Proto dělejme vše s čistou myslí a čistým srdcem, nebuďme sobečtí a neočekávejme, že se nám naše dobré činy vrátí. Ale buďme rádi, za to, že jsme někomu mohli pomoci a žíjme radostí. Radostí z toho, že jsme někoho udělali šťastným, že jsme někomu mohli pomoci a neočekávejme vrácení. Nejsme banka, ale jsme lidé, lidé, kteří mají city. A pokud si myslíš, že jsou lidé, kteří přirozeně milují někoho více než druzí, tak se nad tím pokus zamyslet. Láska je volba: taková, která něco stojí! Nemůžeš milovat druhé, zatímco zíráš do zrcadla, ani nemůžeš dávat druhým, když lpíš na tom, co máš. Láska tě bude stát čas, peníze a zabývání se sebou. Pokud si myslíš, že budeš jenom chodit někam do sboru, nebo někam za kamarády, na volejbal. Někdy v neděli ráno do kostela, číst knihu, nebo se účastnit různých akcí ať už křesťanských, nebo nekřesťanských s myšlenkou, že se z tebe stane laskavý člověk – tak hodně štěstí! Neexistují žádní předem předpřipravení svatí; žádná formule „přidej a zamíchej“, která by rozproudila Boží lásku. K tomu, abys miloval, musíš vzít svůj kříž, zapřít sám sebe a postavit druhé před sebe. To znamená žít nesobecky!